Skip to content

Ako vzniká rodinný dom

 

Sme presvedčení, že dialóg medzi investorom a architektom je nevyhnutný k vytvoreniu kvalitného projektu, v ktorom sa zhmotnia Vaše predstavy o bývaní. Na úvodnom stretnutí u nás v ateliéri si ujasníme Vaše predstavy a požiadavky, ktoré by ste pri návrhu radi zohľadnili. Spoločnými silami vytvoríme jasné zadanie, ktoré bude pre našu prácu rozhodujúce.

Zadanie

1. Koncept

2. Štúdia

3. Povolenia

4. Realizácia

Našu prácu a samotný priebeh tvorby delíme na niekolko fáz.

1. Koncept

Koncept je prvotným premietnutím zámeru klienta do pôdorysnej schémy. Zanalyzujeme Vaše potreby a predstavy a navrhneme možné priestorové a vizuálne riešenia.

noiz-architekti-architektura-koncept

2. Štúdia

Architektonická štúdia je premietnutím zámeru klienta do konkrétnej priestorovej podoby. Dáva klientovi predstavu o možnom konkrétnom urbanistickom, architektonicko-výtvarnom, dispozično-prevádzkovom, konštrukčnom a materiálovom riešení budúcej stavby. Slúži ako podklad na ďalšie strategické rozhodovanie klienta a na predbežné rokovania so zainteresovanými orgánmi a osobami.

noiz-architekti-architektura-studia

3. Projekty pre vydanie povolení

Projekty pre vydanie povolení pozostávajú z dokumentácie potrebnej pre získanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia. V tejto fáze nadobúda budúca stavba už konkrétne parametre. Je potrebné vypracovať projekty obsahujúce všetky nevyhnutné výkresy (pôdorysy základov, podlaží, strechy, rezy a pohľady) a tiež projekty jednotlivých profesii (statika, požiarna ochrana, zdravotechnika, vykurovanie, elektroinštalácia, atď.).

V niektorých prípadoch je možné projekty pre vydanie povolení a realizačný projekt zlúčiť. Takýto projekt sa nazýva jednostupňový projekt.

noiz-architekti-architektura-projekt

4. Realizačný projekt

Realizačný projekt slúži ako podklad pre nacenenie a realizáciu stavby. Je dopracovaný do detailov a obsahuje podrobnú výkresovú a textovú dokumentáciu architektúry a profesí – rozkreslené konštrukčné detaily stavby, presný popis výrobkov a zariadení a podrobný výkaz výmer.

noiz-architekti-architektura-realizacia