Skip to content

Proces návrhu interiéru

 

Vzťah architekta a klienta je pre dobrý výsledok, kvalitné architektonické dielo, kľúčový. Vážime si Váš ale aj náš čas a preto si hneď na úvodnom stretnutí u nás v ateliéri alebo počas telefonátu ujasníme predstavy a požiadavky ktoré by ste pri návrhu interiéru radi zohľadnili, časový a finančný rámec našej spolupráce. Ak sa naše predstavy zhodnú, môžme sa pustiť do práce. Spoločnými silami vytvoríme jasné zadanie, ktoré bude pre našu prácu rozhodujúce.

Zadanie

1. Koncept

2. Štúdia

3. Projekt

4. Realizácia

Po úvodnom stretnutí a definovaní zadania je potrebné zaobstarať dokumentáciu skutkového stavu. Priestor zameriame alebo zdigitalizujeme existujúcu dokumentáciu.

Našu prácu a samotný priebeh tvorby delíme na niekoľko fáz.

1. Koncept

Po príprave podkladov prichádza fáza, ktorá je pre koncový výstup najpodstatnejšia. Na základe analýz  pre Vás navrhneme najefektívnejšie pôdorysné riešenia. Výsledkom tejto fázy je uzavretý pôdorysno – dispozičný koncept.

Model

2. Štúdia interiéru

Po odsúhlasení konceptu začneme pracovať na štúdii, ktorá reprezentuje ucelený návrh. Štúdia interiéru obsahuje pôdorysné riešenie s dispozičnou a zariaďovacou schémou, vizualizácie interiéru s určením materiálového a farebného riešenia, návrh atypických prvkov interiéru, konceptu osvetlenia a povrchové úpravy podláh, stien a stropov.

3. Realizačný projekt

Realizačný projekt je výkresová dokumentácia vypracovaná do detailov. Na jeho základe je možné naceniť a realizovať stavebné práce. Súčasťou realizačného projektu je aj podklad pre nacenenie atypových prvkov interiéru našim stolárom a tiež zoznam zariaďovacích prvkov. 

4. Autorský dozor

Po odovzdaní realizačného projektu je možné pristúpiť k realizácii interiéru. Našou úlohou v tomto procese je komunikácia s dodávateľmi stavby, s ktorými naše výkresy prekonzultujeme a na obhliadkách spolu s Vami dozorujeme priebeh stavby. Na základe našich skúseností Vám vieme odporučiť potrebných odborníkov – od murárov, odborných projektantov (statika, zdravotechnika a pod.), až po predajcov zariaďovacích prvkov interiéru.