Skip to content

Ako vzniká rodinný dom

 

Sme presvedčení, že dialóg medzi investorom a architektom je nevyhnutný k vytvoreniu kvalitného projektu, v ktorom sa zhmotnia Vaše predstavy o bývaní. Na úvodnom stretnutí u nás v ateliéri si ujasníme Vaše predstavy a požiadavky, ktoré by ste pri návrhu radi zohľadnili. Spoločnými silami vytvoríme jasné zadanie, ktoré bude pre našu prácu rozhodujúce.

Zadanie

1. Štúdia

2. Povolenia

3. Realizačný projekt

4. Autorský dozor

Našu prácu a samotný priebeh tvorby delíme na niekolko fáz.

1. Štúdia

Architektonická štúdia je prvotným premietnutím zámeru klienta do konkrétnej priestorovej podoby. Dáva klientovi predstavu o možnom konkrétnom urbanistickom, architektonicko-výtvarnom, dispozično-prevádzkovom, konštrukčnom a materiálovom riešení budúcej stavby. Slúži ako podklad na ďalšie strategické rozhodovanie klienta a na predbežné rokovania so zainteresovanými orgánmi a osobami.

noiz-architekti-architektura-studia
noiz-architekti-architektura-koncept

2. Projekty pre vydanie povolení

Projekty pre vydanie povolení pozostávajú z dokumentácie potrebnej pre získanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia. V tejto fáze nadobúda budúca stavba už konkrétne parametre. Je potrebné vypracovať projekty obsahujúce všetky nevyhnutné výkresy (pôdorysy základov, podlaží, strechy, rezy a pohľady) a tiež projekty jednotlivých profesii (statika, požiarna ochrana, zdravotechnika, vykurovanie, elektroinštalácia, atď.).

V niektorých prípadoch je možné projekty pre vydanie povolení a realizačný projekt zlúčiť. Takýto projekt sa nazýva jednostupňový projekt.

noiz-architekti-architektura-projekt

4. Realizačný projekt

Po odovzdaní realizačného projektu je možné pristúpiť k realizácii stavby. Našou úlohou v tomto procese je komunikácia so stavebným dozorom a  dodávateľmi stavby s ktorými naše výkresy prekonzultujeme a na obhliadkách spolu s investorom dozorujeme priebeh stavby.

noiz-architekti-architektura-realizacia

4. Autorský dozor

Po odovzdaní realizačného projektu je možné pristúpiť k realizácii stavby. Našou úlohou v tomto procese je komunikácia so stavebným dozorom a  dodávateľmi stavby s ktorými naše výkresy prekonzultujeme a na obhliadkách spolu s investorom dozorujeme priebeh stavby.