Skip to content

Ako vzniká interiér

 

Vzťah architekta a klienta je pre dobrý výsledok, kvalitné architektonické dielo, kľúčový. Na úvodnom stretnutí u nás v ateliéri si spoločne s Vami ujasníme predstavy a požiadavky, ktoré by ste pri návrhu interiéru radi zohľadnili. Spoločnými silami vytvoríme jasné zadanie, ktoré bude pre našu prácu rozhodujúce.

Úvodné stretnutie je nezáväzné a bezplatné.

ZADANIE

1. KONCEPT

2. ŠTÚDIA

3. PROJEKT

4. REALIZÁCIA

Po úvodnom stretnutí a definovaní zadania je potrebné zaobstarať dokumentáciu skutkového stavu. Priestor zameriame alebo zdigitalizujeme existujúcu dokumentáciu.

Našu prácu a samotný priebeh tvorby delíme na niekoľko fáz.

1. KONCEPT 

Po príprave podkladov prichádza fáza, ktorá je pre koncový výstup najpodstatnejšia. Na základe analýz  pre Vás navrhneme najefektívnejšie pôdorysné riešenia. Výsledkom tejto fázy je uzavretý pôdorysno – dispozičný koncept.

C:UsersSBTGGoogle DriveNOIZ.SKLAZARETSKA_ DWGLAZARETSKÁ

2. ŠTÚDIA INTERIÉRU

Po odsúhlasení konceptu začneme pracovať na štúdii, ktorá reprezentuje ucelený návrh. Štúdia interiéru obsahuje pôdorysné riešenie s dispozičnou a zariaďovacou schémou, vizualizácie interiéru s určením materiálového a farebného riešenia, návrh atypických prvkov interiéru, konceptu osvetlenia a povrchové úpravy podláh, stien a stropov.

noiz-architekti-byt-lazaretska-bratislava-01

3. REALIZAČNÝ PROJEKT 

Realizačný projekt je výkresová dokumentácia vypracovaná do detailov. Na jeho základe je možné naceniť a realizovať stavebné práce. Súčasťou realizačného projektu je aj podklad pre nacenenie atypových prvkov interiéru našim stolárom a tiež zoznam zariaďovacích prvkov. 

noiz-architekti-byt-lazaretska-bratislava-05

4. AUTORSKÝ DOZOR

Po odovzdaní realizačného projektu je možné pristúpiť k realizácii interiéru. Našou úlohou v tomto procese je komunikácia s dodávateľmi stavby, s ktorými naše výkresy prekonzultujeme a na obhliadkách spolu s Vami dozorujeme priebeh stavby. Na základe našich skúseností Vám vieme odporučiť potrebných odborníkov – od murárov, odborných projektantov (statika, zdravotechnika a pod.), až po predajcov zariaďovacích prvkov interiéru.